• Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen!

Yritys! Tule mukaan kehittämään yhdessä teitä palveleva työkalu, joka auttaa tuloksen tekemisessä.

Kriisinhallintaohjeen kansikuva

LATAA ILMAINEN KRIISINHALLINTAOHJE

Ohjeet tartuntavaaran, onnettomuuksien, liiketoimintamuutosten, henkilöistä aiheutuvien kriisien ja kyberongelmien hallintaan

Sähköpostiosoitetta käytetään tilastointitarkoituksiin

Kriisiohjeet on tarkoitettu johdon ja lähijohtajien käyttöön erilaisten kriisitilanteiden johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Ohjeet ohjaavat kriisitilanteisiin varautumiseen sekä toimintaan niin kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeenkin. Ohjeissa voi paikoin olla kohtia, joita ei esiinny yksinyrittäjillä ja pienimmissä yrityksissä, jolloin ne voi jättää vähemmälle huomiolle.